Liečba vitiliga

V Topoľčanoch nové centrum liečby vitiliga  • Vitiligo

  • Je častá porucha pigmentácie. Príčina často nieje známa. Postihuje obidve pohlavia aj rozličné rasy ľudí. Podľa odhadov je postihnuté asi 1% populácie. Najčastejšie sa vyskytuje medzi desiatym a tridsiatym rokom života ľudí. V 20% je ochorenie dedičné. 
  • Pri vzniku ochorenia sa udáva súvislosť s psychickými stresmi, prudkou insoláciou (slnením), hypertyreozou (ochorenia štítnej žľazy), autoimunny mechanizmus, ktorý zapríčiní zastavenie tvorby melanínu v melanocytoch (pigmentové bunky v koži). Koža v týchto oblastiach ostáva biela.